Leiebetingelser

Her kan dere lese de generelle leiebetingelsene for Feriehus Nordsjøn. Vi anbefaler gjestene våre å lese gjennom leiebetingelsene ved bestilling av opphold.

Generelle leiebetingelser for Nordsjøn Feriehus

Bestill trygt under Covid-19 – Dere er sikret ved en eventuell nedstengning
Ved en eventuell tvungen nedstengning av Feriehus Nordsjøen, eller ved grensestenging (danske grenser eller deres egne) – er ferieoppholdet deres sikret. Dere vil motta et gavekort på det fulle beløpet dere har betalt for oppholdet. Gavekortet gjelder i tre år, og dere mottar det selvsagt helt gebyrfritt.

Vi garanterer dere:

 • Et gavekort på det fulle beløpet dere har betalt for oppholdet.

 • Gavekortet har en gyldighet på tre år, så dere har god tid til å finne en ny dato.

 • Dere betaler ingen ekstra gebyrer.

Privateide feriehus

Feriehusene er privateide, og Nordsjø Feriehus formidler feriehusene. Leiebeviset er en bindende formidlingsavtale som der inngås direkte mellom leietaker og Nordsjø Feriehus. Leieforholdet omfatter nevnte feriehus med alt tilbehør, som angitt i beskrivelsen av feriehuset. Det må bare bo det antallet personer i feriehuset som er angitt i beskrivelsen. Når leieavtalen blir inngått, må leietaker erklære at han/hun er fylt 18 år og er myndig.

Bestilling og betaling

 • Telefonbestilling
  Så snart bestillingen er mottatt per telefon, sender Feriehus Nordsjøen leiebevis på e-post med lenke til betaling på Internett. Ved mottak av leiebevis skal første del, tilsvarende 25 % av leiebeløpet, betales inn. Dette skal være betalt senest 48 timer etter bestilling av oppholdet.

 • Bestilling på internett
  Ved bestilling på Internett betales første del med en gang. Restbeløpet (andre del) innbetales senest 30 dager før ankomstdato. Ved bestilling mindre enn 30 dager før ankomst betales hele leiebeløpet omgående.

 • Manglende innbetaling av andre del
  Hvis andre del ikke betales senest 20 dager før ankomst, har Nordsjøn Feriehus rett til å annullere leieavtalen. Innbetalte beløp (første del) blir ikke refundert.

Les mer under Avbestilling.

Kontroll av leiebevis

Etter mottak av leiebeviset er det leietakerens ansvar å kontrollere at periode og hustype er riktig.

Endring av navn på leiebevis

Hvis dere ønsker å endre navnet på leiebeviset og dermed overdra det til en annen person, kan vi foreta denne endringen mot et gebyr på 250 DKK. Vi må ha beskjed senest to dager før ankomst.

Endring av bestillingen

Endring av bestilling mer enn 15 dager før ankomstdato kan skje mot betaling av et endringsgebyr på 250 DKK per reservert feriehus. Endringsgebyr må betales ved forkortelse av oppholdet, endring av ankomstdato eller feriehustype eller flytting av opphold mellom feriesentrene. Unntak for betaling av endringsgebyr: Kjøp av tillegg for hund, sengetøy og forlengelse av oppholdet. Det er ikke mulig å endre en bestilling mindre enn 15 dager før ankomstdato.

Avbestilling

Ved avbestilling mer enn 30 dager før ankomst må det betales et avbestillingsgebyr på 250 kr. per reservert feriehus. Ved avbestilling mellom 30 dager og 20 dager før ankomst betales et avbestillingsgebyr på 25 % av hele leiebeløpet. Ved avbestilling mindre enn 20 dager før ankomstdato, tilbakebetales ikke noe av beløpet. Hvis det fulle beløpet ennå ikke er betalt, har Feriehus Nordsjøen rett til å kreve inn hele leiebeløpet.

Gebyr på kredittkort

Betalinger med betalingskort blir pålagt gebyr etter gjeldende regler og satser fra korttilbyderen. Gebyrbeløpet fremgår av kvitteringen.

Trygghetspakke

Vi anbefaler dere å bestille vår Trygghetspakke når dere bestiller et opphold. Da er dere sikret hvis dere plutselig mottar en invitasjon til en stor feiring eller noe annet som gjør at dere ønsker å endre bestillingen. Denne dekningen inngår ikke i deres egne forsikringer eller betalingskortets avbestillingsforsikring, den fås bare med Trygghetspakken. Trygghetspakken dekker også ved sykdom. Trygghetspakken koster 249 DKK per feriehus og må bestilles samtidig som oppholdet.

Dette dekkes

Under kan dere se hva Trygghetspakken dekker ved behov for endringer når det er mer eller mindre enn 15 dager til ankomst.

Mer enn 15 dager før ankomst

 • Endring av ankomstdato
  Dere kan endre bestillingen uten endringsgebyr og betaler bare betale et eventuelt mellomlegg mellom det nåværende og det nye oppholdet.

 • Annullering av opphold
  Dere kan fritt annullere oppholdet, den eneste utgiften er prisen på Trygghetspakken.

Mindre enn 15 dager før ankomst

 • Sykdom før eller under oppholdet
  Ved sykdom dekker Trygghetspakken både sykdom før oppholdet og hvis dere er uheldige og blir syke mens dere oppholder dere i feriehusest og må avbryte oppholdet på grunn av akutt sykdom, ulykkestilfelle eller dødsfall som rammer leietaker, ektefelle, barn, foreldre eller søsken.
  Hvis dere er nødt til å avbryte oppholdet, må dere huske å informere vårt servicesenter på +45 8830 6505 ved avreise. Begrunnelsen for annullering/avbrytelse av oppholdet må dokumenteres av lege, og legeerklæring må være oss i hende senest 7 dager etter avbestilling/avbrytelse av oppholdet. Når dere har bestilt Trygghetspakken og oppholdet avbrytes, returneres beløpet som tilsvarer resten av oppholdet.

Hund med på ferien

Husdyr er velkommen i feriehuset mot betaling av et rengjøringstillegg på 249 DKK per husdyr. Vi tar forbehold om prisendringer. Dere kan maks. ta med to husdyr per feriehus; opplyses ved bestilling eller minst 15 dager før ankomst. Vis kjæledyr tas med uten forhåndsbetalt rengjøringstillegg, kreves det et gebyr på DKK 1 500.

Feriehuset skal rengjøres for hundehår før avreise selv om dere har bestilt sluttrengjøring.

På feriehusets eiendom og i feriehusområdet må hunden være i bånd av hensyn til naboene.

Leieprisen inkluderer

Rådighet over feriehuset og tilhørende utstyr i leieperioden. Innredningen av feriehusene kan variere, og enkelte feriehus kan inneholde utstyr utover det som er angitt i salgsmaterialet.

Ankomst og avreise

 • Innsjekking fra kl. 15.00

 • Utsjekking senest kl. 10.00

Tre dager før ankomst vil du motta informasjon med gatenavn til feriehuset og veiledning i bruk av pinkode til huset. Hvis dere har betalt med kredittkort, kan dere kjøre rett til feriehuset og låse opp feriehuset med tilsendt kode.

Hvis dere har betalt med bankoverføring eller hvis kredittkortet er utløpt, må dere sjekke inn i vårt servicesenter, der dere også forhåndsbetaler for energiforbruk i feriehuset.

Vi forsøker så godt det lar seg gjøre å plassere reisende i grupper i nærheten av hverandre.

Plasseringen av feriehuset

Ønsker om plassering må opplyses ved bestilling, men vi kan ikke garantere en bestemt plassering.

Depositum

Ved skole-, sports- og gruppereiser betales det et depositum på 1 500 DKK per feriehus. Depositumet betales samtidig som oppholdet betales. Dette beløpet tilbakebetales senest to uker etter avreise hvis det ikke forekommer mangler eller skade på feriehuset.

Daglig rengjøring

Dere foretar selv den daglige rengjøringen, og rengjøringsutstyr finnes i feriehuset. Under daglig rengjøring hører oppvask, tømming av oppvaskmaskin, generell opprydding, plassering av søppel i miljøstasjoner og eventuell fjerning av hundehår.

Sluttrengjøring

Når oppholdet er slutt, kan dere velge mellom selv å gjøre feriehuset rent eller kjøpe sluttrengjøring. Prisene for sluttrengjøring finner dere i boksen med Praktisk Informasjon under menypunktet Tilleggspriser. Se prisene her.

Hvis dere ønsker å klare sluttrengjøringen selv, må dere beregne 2-4 timer til rengjøringen, avhengig av størrelsen på feriehuset. Rengjøringsutstyr finnes i feriehuset, dere trenger bare å ta med kjøkkenhåndklær, oppvaskkluter og rengjøringsmidler. Det er en sjekkliste i feriehuset, som skal følges.

Hvis rengjøringen ikke er grundig nok, må dere betale for ekstra rengjøring – det samme beløpet som for en sluttrengjøring.

Røyking

Alle feriehusene i Nordsjøn Feriehus er røykfrie, dette gjelder også e-sigaretter. Det betyr at det ikke er tillatt å røyke i feriehusene. Hvis denne regelen brytes, må det betales et rengjøringsgebyr på 1 500 DKK

Leietakers ansvar

Leietakeren er forpliktet til å respektere de gjeldende ordensreglene for feriehusene. Leietakeren er fullt ut ansvarlig for feriehusets inventar. Leietaker hefter for mangler og skader påført av leietaker selv, de andre beboerne i huset eller medbrakte hunder, og avregnes av leietaker ved avreise. Ved bestilling av oppholdet godtar leietaker samtidig at vi utleverer leietakers persondata i form av navn, adresse, e-postadresse og leieperiode til feriehuseierens forsikringsselskap, i tilfelle skader på feriehus eller inventar forårsaket av leietaker i leieperioden. I feriehuset kan det maksimalt bo det antall personer som er angitt i prislisten. Under hele oppholdet må det være en person over 18 år til stede.

Energiforbruk

Leietakeren betaler for eget forbruk i feriehuset.

Priser for energiforbruk:

 • Elektrisitet og varme 5,50 DKK per kWh

 • Vann 95 DKK per m3

Prisene er veiledende i forhold til markedet. Vi tar derfor forbehold om prisendringer.

Mulig støy i byggeperiode

Alle feriehusene er nyoppførte.

På grunn av en byggeplass i nærheten kan det forekomme plagsom støy i området på hverdagene. Dette gir ikke grunnlag for refusjon av deler eller hele oppholdet.

Feriehusets omgivelser

Utendørsarealene på feriehusene er fremdeles i etablerings- og anleggsfasen.

Reklamasjoner

Selv om vi gjør alt vi kan for at ferien din skal bli noe helt spesielt, kan det oppstå feil. Hvis det er noe dere er misfornøyde med i forbindelse med opphold og leie av feriehuset, må dere i første omgang henvende dere til Nordsjøn Feriehus på +45 8830 6505.

Dette gjør dere best ved å henvende dere under oppholdet slik at vi kan rette opp feilen. Hvis dere ønsker å reklamere etter at dere er kommet hjem, kan dere senest 7 dager etter avreise skrive til oss på minmening@feriehusnordsjoen.no

Spesielle klagemuligheter

Dersom det skulle skje at vi ikke i fellesskap klarer å finne en løsning, kan dere sende en klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning på http://www.fbnet.dk/fbnet/ankenaevnet-feriehusudlejning eller via EUs klageplattform http://ec.europa.eu/odr.

Persondata

Leietaker gir sitt samtykke til at Nordsjø Feriehus – som formidler av feriehusene – kan gi leietakers navn og nasjonalitet videre til eieren av feriehuset.

Leietaker inngår bare avtale med Nordsjø Feriehus, men ettersom feriehusene i siste instans eier av private, vil vi i tilfelle utleieskader i feriehuset, oppgi leietakers personopplysninger i form av navn, adresse, e-postadresse og utleieperiode til feriehuseieren og dennes forsikringsselskap.

Ved bestilling av feriehus lagrer vi personopplysninger i ett år etter avreise. En oversikt over hvilke opplysninger Lalandia lagrer og hvordan et samtykke kan trekkes tilbake, finner du her.

Priser og rabatter

Rabatter kan ikke kombineres.

Prisene våre justeres fortløpende. De gjeldende prisene finner du på hjemmesiden vår. Vi gjør vårt ytterste for at det ikke skal oppstå tekniske feil i prissettingen, men forbeholder oss retten å oppheve en handel på grunn av tastefeil og/eller trykkfeil.

Force majeure

Nordsjøn Feriehus kan avlyse eller avbryte leieavtalen på grunn av force majeure, som omfatter: krig, opptøyer, streik, lockout, olje- og bensinrasjoneringer, grensestengninger, epidemier, natur- og forurensningskatastrofer eller lignende hendelser. Ved force majeure er Nordsjøn Feriehus forpliktet til snarest å underrette leietaker. Det tilkommer ikke leietaker noen form for godtgjørelse eller tilbakebetaling av innbetalte beløp.

Nordsjø Feriehus tilbys av Lalandia Søndervig A/S.